Twój koszyk ma wartość:
Twój koszyk jest pusty
Czy napewno chcesz usunąć wszystkie produkty z koszyka?
Strona główna Polityka prywatności  
 
     
Wpisz przynajmniej 3 znaki w pole wyszukiwarki
     

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu www.bmwakcesoria.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu www.bmwakcesoria.pl jest spółka:
   

LIBERTY MOTORS S.A.
z siedzibą : 93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213
NIP: 724-00-02-522, REGON 000036452
Telefon do siedziby Spółki + 48 (42) 677 70 77
Zarejestrowana pod nr KRS: 0000166625 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 8 784 000,00 PLN
tel: +48(42) 677 70 79
mail:

 1. Rejestrując się w Sklepie www.bmwakcesoria.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie www.bmwakcesoria.pl.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika w Sklepie www.bmwakcesoria.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik Sklepu www.bmwakcesoria.pl może wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Sklepu www.bmwakcesoria.pl na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych materiałów.
 4. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom chyba że będzie tego wymagała realizacja zamówienia przez Partnera Sklepu www.bmwakcesoria.pl o czym mowa w Regulaminie.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Usunięcie przez Administratora na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia świadczenie przez Administratora usług w ramach Sklepu www.bmwakcesoria.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika ze Sklepu.
 8. Administrator może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli nie zostały przez niego uregulowane wszystkie zobowiązania wynikające z korzystania ze Sklepu www.bmwakcesoria.pl lub gdy swoim postępowaniem naruszył w rażący sposób Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe.
 10. Otwierając konto w Sklepie www.bmwakcesoria.pl Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika.
Copyright © BMW
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:  Ideo Powered by:  Edito   CMS